Doktorët

Doktorët

Spec. Dr. Tringa Shehu Guxho

2008-2013 mbaroi studimet universitare me burse të plotë dhe mesatare 9.83 në University.

2014-2017 specializante në degën e Ortodoncisë. Përfundon specializimin me mesatare 9.7.

Spec. Dr. Teki Shehu.

Mbaroi studimet univeristare për stomatologji në

Univeristetin e Prishtinës, gjithashtu specializimin për protetike në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” .

Qe nga viti 1985 punon si stomatolog.

Dr. Kushtrim Shehu

Përfundoi studimet në Shqipëri në University në vitin 2008 me një note mesatare 9,81, fitoj burse nga ky universitet për studime universitare në USA.

2011 mbaroi studimet pasuniveristare në university college of dentistry New York , USA.

Studime pas universitare i mbaroi protetike dhe implantologji protetikore.

Dr. Donin Guxho

2008-2013 mjeke stomatolog.

Përfundon studimet në 2013.

Menaxher i të tri klinikave dhe përgjegjës për digital marketing të TriDont.

Dr. Ngadhnjim Shehu

Mjek stomatolog.

Përfundoi studimet universitare në Albania University në vitin 2012.